Myslíme ekologicky

Našou víziou je pomáhať vytvoriť svet bez zbytočnej spotreby nápojových PET fliaš a plechoviek. Sme presvedčení, že nastal čas zamyslieť sa nad tým ako pijeme sýtené nápoje a chápeme pozitívny dopad na životné prostredie pri výrobe domácej perlivej vody a sýtených nápojov.

Ktorý nápoj je najzdravší? Odpoveď je veľmi jednoduchá a pre niekoho možno prekvapivá: najzdravším a najvhodnejším nápojom pre človeka je totiž čistá voda a čo je najlepšie, že je to jediná tekutina, pre ktorú nepotrebujeme chodiť do obchodu.

Je vhodná na stálu konzumáciu bez vekového a zdravotného obmedzenia. Je možné ju konzumovať bez obmedzenia množstva, samozrejme prispôsobením potrebám organizmu. Zdrojom čistej vody môžu byť napr. pramenité a slabo mineralizované neperlivé minerálne vody, alebo pitná voda z vodovodu / studne.
Slovensko patrí k vyvoleným krajinám, ktoré môžu hrdo vyhlásiť, že disponujú mimoriadne kvalitnou – pitnou vodou z verejného vodovodu.