HOMO SCHLEPIENS
HOMO SAPIENS
HOMO
SCHLEPIENS
HOMO
SAPIENS
Schlep / sloveso / ťahať alebo vláčiť niečo ťažké alebo nepraktické
Schlep / sloveso / ťahať alebo vláčiť
niečo ťažké alebo nepraktické
close
Více
Vydaj sa s nami za fascinujúcim kmeňom Človeka uťahaného (Homo schlepiens) a jeho podivnými zvykmi

TAK VECI FUNGUJÚ

TECHNOLÓGIA ZÍSKAVANIA PERLIVEJ VODY

Evolučný vývoj

LEKCIA ANATÓMIE PRE VEREJNOSŤ

Charakteristické anatomické znaky

order SodaStream Logo JEDNODUCHO NASÝTIŠ A FĽAŠE VIAC NEVLÁČIŠ